Aktualności

ROMARTI

Zmiany w Ustawie o cudzoziemcach – co nowego?

Zmiany w Ustawie o cudzoziemcach – co nowego?

W dniu 9.02.2021r. weszły w życie zmiany w ustawie o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013r. , które dotyczą : art.: 8, 9, 10, 66, 66a (dodany), 70a (dodany), 72, 73, 74a, 74b (dodany), 75, 76, 77, 77a–77b (dodane), 78, 79, 80, 92, 93, 94.

Zgodnie z nowymi (dodanymi) artykułami ustawy wizy może również wydawać lub odmówić wydania nowy organ jakim jest minister właściwy do spraw zagranicznych. Warto podkreślić, że do tej pory tymi sprawami zajmował się konsul. Ustawa wskazuje natomiast, że w drodze rozporządzenia będzie ustalona lista państw, których obywatele będą mieli możliwość uzyskania wiz za jego pośrednictwem. Nie będzie jednak możliwości składania wniosków wizowych bezpośrednio do ministra, ponieważ jak wskazuje art.66 pkt.1c, zostaną one zwrócone cudzoziemcowi. Oznacza to, że w dalszym ciągu wnioski mają być składane za pośrednictwem konsula. Procedura uzyskania wizy za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych nie będzie praktycznie różniła się od tej pierwotnej. Zgodnie z art. 70a, przepisy z art. 67, art. 69 i art. 70 dotyczących postępowania będą stosowane również w przypadku rozpatrywania przez ministra do spraw zagranicznych. Co więcej, jeżeli w toku postępowania nastąpi konieczność przeprowadzenia rozmowy z cudzoziemcem, minister również może zlecić ją konsulowi.

Odpowiadając więc na pytanie zadane w tytule artykułu niestety trudno o daleko idące wnioski… Teoretycznie wprowadzone zmiany mają usprawnić proces wydawania wiz - wskazuje na to sama treść art. 66 pkt. 8. Jednak czy faktycznie tak się stanie, jak zwykle - czas pokaże.

Image
Ty zadbaj o swój biznes, a my zajmiemy się Twoimi pracownikami!

Kontakt

© 2020 Romarti Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.