Legalizacja pobytu

ROMARTI

Nie każdy cudzoziemiec musi posiadać pozwolenie na pracę!

Skontaktuj się z nami, a bezpłatnie przeanalizujemy dla Ciebie przypadek Twojego pracownika!

Oświadczenie o powierzeniu pracy – „zaproszenie”

Jest to tzw. uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemca. Owe pozwolenie wydawane jest w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla siedziby firmy. Z tej opcji może skorzystać przedsiębiorca, który ma zamiar zatrudnić obywatela jednego z wymienionych państw : Ukraina, Białoruś, Rosja, Gruzja, Armenia, Mołdawia. Średni czas oczekiwania na takie zezwolenie to 1-7 dni roboczych.

Na podstawie takiego pozwolenia cudzoziemiec może wykonywać pracę przez 180 dni w ciągu jednego roku bieżącego. Takie pozwolenie może posiadać cudzoziemiec, który przebywa (lub ma zamiast przebywać) w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy. Cudzoziemiec może również na podstawie takiego pozwolenia uzyskać wizę 05A na okres nieprzekraczający 180 dni.

Zezwolenie na pracę sezonową typ S

Podobnie jak oświadczenie o powierzeniu pracy wydawane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Maksymalny okres zatrudnienia, jak i okres ważności wizy 05B, wynosi 9 miesięcy w okresie jednego roku. Pozwolenie to dotyczy cudzoziemców, którzy będą wykonywać prace sezonowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.09.2018r. wnioskować o takie pozwolenie mogą pracodawcy, którzy posiadają w opisie swojej działalności odpowiednie PKD.

Zezwolenie na pracę – „zezwolenie wojewódzkie”

Najbardziej popularnym zezwoleniem na pracę jest zezwolenie typu A. Wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego dla siedziby firmy.  Dotyczy wszystkich cudzoziemców, którzy chcą podjąć pracę w Polsce : zarówno dla obywateli, którzy mogą skorzystać z tzw. uproszczonej procedury zatrudnienia, jednak wykorzystali już możliwość pracy na jego podstawie (180 dni w ciągu roku, a chcą kontynuować pracę), a przede wszystkim dla obywateli państw trzecich nie posiadających możliwości skorzystania z uproszczonej procedury.

Czas oczekiwania na takie zezwolenie waha się w zależności od województwa od 2 tygodni do kilku miesięcy, a maksymalny okres ważności może wynosić 3 lata. Oznacza to, że można zatrudniać cudzoziemca przez kolejne 3 lata, pod warunkiem, że cudzoziemiec będzie wyrabiać na jego podstawie wizę co roku (maksymalny okres ważności wizy krajowej 06 może wynosić 365 dni). Należy pamiętać, że procedura uzyskania zezwolenia na pracę często wiąże się z testem rynku pracy czyli uzyskaniem informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.07.2018r. istnieje lista zawodów deficytowych, dla których nie jest wymagana ww. informacja starosty.

Wykaz zawodów można znaleźć pod tym linkiem : https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/aktualizacja-wykazu-zawodow-w-przypadku-ktorych-wojewoda-wydaje-zezwolenie-na-prace-bez-koniecznosci-uzyskania-informacji-starosty

Nie jest to jednak pełna lista zawodów deficytowych. W większości województw wydane są również rozporządzenia wojewodów, które uzupełniają ww. listę o kolejne deficytowe zawody.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – „karta pobytu”

Ten typ zezwolenia dotyczy zarówno legalnej pracy jak i pobytu cudzoziemca w Polsce. W przeciwieństwie do zezwolenia na pracę typ A daje możliwość zarówno legalnej pracy i pobytu cudzoziemca. W praktyce oznacza to , że cudzoziemiec w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie jest zobligowany do posiadania wizy krajowej. Kartę pobytu wydaje Wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Okres oczekiwania na takie zezwolenia waha się od 3 miesięcy do 2 lat. Maksymalny okres obowiązywania to podobnie jak w przypadku zezwolenia na pracę typu A – 3 lata.

Jest to jednak najbardziej skomplikowana procedura ze wszystkich wymienionych powyżej pozwoleń i wiąże się podobnie jak zezwolenie na pracę typ A z uzyskaniem informacji starosty. W odróżnieniu od wszystkich wyżej wymienionych wnioskodawcą jest sam cudzoziemiec.
Należy pamiętać, że każde pozwolenie na pracę wydawane jest dla przedsiębiorcy, który o nie wnioskuje. Czym innym jest LEGALNY POBYT, a czym innym LEGALNA PRACA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy profesjonalną obsługę pod względem legalizacji zarówno pobytu jak i pracy cudzoziemców w Polsce.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu

Image
Ty zadbaj o swój biznes, a my zajmiemy się Twoimi pracownikami!

Kontakt

© 2020 Romarti Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.