Aktualności

ROMARTI

Pandemia – jak mogę legalnie zatrudnić cudzoziemca?

Pandemia – jak mogę legalnie zatrudnić cudzoziemca?
Wielu polskich przedsiębiorców codziennie boryka się z problemem legalnego zatrudnienia w okresie obowiązywania stanu epidemiologicznego w naszym kraju. Skomplikowane przepisy z Ustawy o cudzoziemcach i dodatkowe rozporządzenia antykryzysowe często potęgują niewiedzę nawet wśród doświadczonych specjalistów z dziedziny legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Wyjaśniamy zatem w najprostszy sposób tzw. „ z polskiego na nasze” jak wygląda kwestia legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w okresie obowiązywania stanu pandemii.

Na podstawie ustawy z dnia 31.03.2020r. przedłużone zostają wszystkie pozwolenia na pobyt i pracę dla cudzoziemców w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Oznacza to, że pobyt i pracę cudzoziemców uznaje się za legalną, jeśli ich koniec przypada w okresie pandemii tj. od 14.03.2020r. do zakończenia oraz 30 dni po jej zakończeniu. Ani pracodawca ani cudzoziemiec nie są zobligowani do tego, aby w terminach ustalonych przez Ustawę o cudzoziemcach uzyskać odpowiednie zezwolenia legalizujące pobyt czy pracę na terenie Polski. Zezwolenia te są automatycznie przedłużane na mocy ww. ustawy. Warto podkreślić, że dotyczy to przedłużenia zezwoleń, a nie zatrudnianie nowych pracowników, gdzie pracodawca musi uzyskać odpowiednie pozwolenie.
Wyjątek dotyczy cudzoziemców, którzy wjechali na teren Polski po 14.03.2020r. na podstawie krótkoterminowych pobytów (ruch bezwizowy i wizy Schengen)!
W takim przypadku po przekroczeniu przez cudzoziemca 90 dni pobytu na 180 dni pobytowych jest on ZOBLIGOWANY do złożenia wniosku o pobyt czasowy i pracę w warunkowo przedłużonym okresie tj. do dnia zakończenia pandemii i 30 dni po niej, oraz musi uzupełnić braki formalne związane z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy. W przeciwnym wypadku uznaje się jego pobyt za nielegalny.
Image
Ty zadbaj o swój biznes, a my zajmiemy się Twoimi pracownikami!

Kontakt

© 2020 Romarti Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.